Regulamin pobytu

§ 1

Apartament wynajmowany jest do użytku gości na doby.
Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 10.00 ostatniego dnia pobytu.
Ewentualne zmiany godzin przyjazdów lub wyjazdów Gości winny być każdorazowo, indywidualnie uzgadniane z właścicielami Willi Warszawianka.
W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
Gość obiektu nie ma prawa przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z apartamentu w godzinach wcześniejszych, jeżeli pokój jest wolny.
Gość ma prawo pozostawienia swojego bagażu w miejscu wskazanym przez gospodarza, do końca ostatniego dnia pobytu, bez dodatkowej opłaty.

§ 2

Liczba dni pobytu określona jest telefonicznie lub najpóźniej w chwili przyjęcia Gościa do apartamentu.
Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej do godziny 9.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu.
Przedłużenie pobytu nie jest możliwe, jeżeli apartament został wcześniej zarezerwowany.

§ 3

Gość powinien używać apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
W godzinach od 22.00 do 6.00 w apartamentach obowiązuje cisza nocna.
Na terenie Willi Warszawianka mogą przebywać tylko zameldowani Goście. Osoby niezameldowane mogą odwiedzać Gości najpóźniej do  godziny 20.00, po uprzednim powiadomieniu właściciela.

§ 4

Właściciele Willi Warszawianka nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w apartamentach.
Goście otrzymują do swej dyspozycji klucze do apartamentu, które powinni zwrócić w chwili zakończenia pobytu. Zgubienie kluczy powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.
Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia apartamentu i jego wyposażenia (lub utratę elementów wyposażenia), spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada.
W przypadku powstania szkody w apartamentach z winy Gościa bądź z winy odwiedzających go osób, Gość jest zobowiązany do pokrycia kosztów jej naprawy. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
Właściciele Willi Warszawianka mogą usunąć Gościa lub odmówić mu ponownego pobytu, jeśli Gość podczas pobytu naruszył postanowienia regulaminu, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu stanowiącemu własność Willi, jak też zakłócał spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Willi.
Gość powinien zawiadomić właścicieli obiektu o wystąpieniu szkody w apartamencie bądź też o jej stwierdzeniu.

§ 5

Na terenie Wilii Warszawianka akceptujemy zwierzęta (psy) po uprzednim uzgodnieniu warunków pobytu.
Dopłata za psa wynosi 40 zł (doba).
Do Willi Warszawianka przyjmowane są zwierzęta zdrowe, posiadające książeczkę zdrowia (aktualne szczepienia).
Na terenie posesji w miejscach ogólnodostępnych Gość ma obowiązek trzymania psa na smyczy.
Zwierzę nie może pozostawać w pokoju bez opieki właściciela.
Gość Willi Warszawianka jest odpowiedzialny za zachowanie swojego zwierzęcia. Za wszelkie powstałe szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada właściciel.                                                                                           

§ 6

Ze względu na stan techniczny instalacji i związane z tym bezpieczeństwo pożarowe, bez uzgodnienia z Gospodarzem można używać jedynie tych odbiorników prądu, które znajdują się na wyposażeniu pokoju. Zabrania się przechowywania i użytkowania w apartamentach grzałek, żelazek elektrycznych oraz innych tego typu urządzeń.

§ 7

Niestrzeżony parking dla Gości Willi Warszawianka jest bezpłatny.
Willa Warszawianka nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości.